מחירון יהלומים לשנת 2019 – 2020 (דוגמה)

חשוב לציין: מחירון היהלומים הבא אינו מדויק אך מעניק לכם דרך נוחה להערכת מחיר יהלומים. המחירון הוא של יהלומים עגולים בלבד.

איך מחשבים מחיר יהלום?

בטבלה הבאה, נדגים כיצד מתבצע חישוב המחיר תוך שיקולי משקל היהלום, צבע וניקיון.

הטבלה הינה לשימוש עצמי בלבד ואינה מחייבת. יש ליצור קשר לפרטים מדויקים יותר.

מחיר יהלומים קראט שנת 2019 - 2020

מחירון יהלומים שנת 2010

מחריון יהלומים 2019-2020

בטבלה הבאה ניתן למצוא מחיר יהלומים במשקל:

  • 0.90 – 0.99 קראט
  • 1.00 – 1.49 קראט
  • 1.50 – 1.99 קראט
  • 2.00 – 2.99 קראט
  • 3.00 – 3.99 קראט
  • 4.00 – 4.99 קראט
  • 5.00 – 5.99 קראט
  • 10.00 – 10.99 קראט

הטבלה הינה מחירון לדוגמה בלבד, לשימוש עצמי בלבד ואינה מחייבת. יש ליצור קשר לפרטים מדויקים יותר.